CHÍNH SÁCH BẢO MẬT LỊCHCHIẾU.VN

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của chúng tôi. Chính sách bảo mật này công bố cách thứcmà chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua website Lịchchiếu.vn. Khi sử dụng website của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của chúng tôi. Xin vui lòng đọc bản Chính sách các điều bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua website này. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website này được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.

2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn và máy tính của bạn bao gồm chi tiết IP, thông tin cá nhân mà bạn chủ động cung cấp cho chúng tôi hoặc bạn gửi đến Website hoặc thông tin mà chúng tôi có được do bạn trả lời email được gửi từ chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng website của chúng tôi theo cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ nếu được yêu cầu và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi. Vì mục đích đã làm rõ, chúng tôi sẽ không thu thập các thông tin về thẻ tín dụng, số chứng minh thư nhân dân, số hộ chiếu hoặc các thông tin khác mà bạn không chủ động cung cấp cho chúng tôi.

3. Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho bên thứ ba có liên quan trong quá trình chúng tôi thực hiện khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của website, nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng website và tương tác với chúng tôi một cách có hiệu quả nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này. Ngoài ra, chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

4. Chúng tôi có sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet, bạn có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookies được cấp.

5. Chính sách bảo mật sẽ không áp dụng cho các trang web khác được liên kết từ website này. Để biết thông tin về cách xử lý các thông tin cá nhân trên những trang web được mở ra từ liên kết với website này, vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của trang web đó.

6. Chúng tôi không muốn gửi cho bạn email không mong muốn, do vậy bạn có thể chọn không nhận bằng cách nhấp “hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào mà bạn nhận được từ chúng tôi.

7. Chúng tôi có quyền thay đổi, bổ sung, thêm hoặc bớt nội dung website và có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Chúng tôi sẽ thông báo qua email hoặc thông báo trên trang web nếu có bất kỳ sự thay đổi nào.

8. Các thông tin trong website này được cung cấp “như đã đăng tải” và không kèm theo bất kỳ cam kết nào. Chúng tôi không bảo đảm hay khẳng định sự đúng đắn, tính chính xác, độ tin cậy hay bất cứ chuẩn mực nào trong việc sử dụng dữ liệu hay kết quả của việc sử dụng dữ liệu. Mặc dù chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trong website này đều được cập nhật, chúng tôi không cam kết rằng những thông tin được đề cập còn đang hiện hành, chính xác và hoàn chỉnh.

9. Mọi nội dung được đăng tải trên website, bao gồm thiết kế, logo, chức năng kỹ thuật, cấu trúc trang đều thuộc bản quyền của chúng tôi. Nghiêm cấm mọi sao chép, sửa đổi, tái tạo hay sử dụng bất cứ nội dung nào của trang web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự xác nhận bằng văn bản của chúng tôi.